M25 Leiden

al wat kwetsbaar is

Zeven Werken


Misschien komen ze je wel bekend voor:

  • hongerigen voeden
  • dorstigen laven
  • vreemdelingen opnemen
  • naakten kleden
  • zieken verzorgen
  • gevangenen bezoeken
  • doden begraven
Stacks Image 30
Ze staan bekend als de Zeven Werken van Barmhartigheid.
In de Bijbel, in Matteüs hoofdstuk 25, roept Jezus zijn volgelingen op om mensen die in nood verkeren heel concreet te helpen. Want zegt hij: "Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je uiteindelijk voor mij gedaan."

De naam M25 Leiden verwijst naar die tekst omdat wij op onze beurt jongeren uitnodigen om diezelfde Zeven Werken van Barmhartigheid in onze tijd ook in praktijk de brengen.

Overigens noemt Jezus er maar zes. Het zevende werk is er in 1207 door paus Innocentius III aan toegevoegd, toen in het door pestepidemieën geteisterde Europa het begraven van de doden niet zonder risico's was.

Paus Franciscus heeft heel recent, in 2016, nog een achtste werk geïntroduceerd: de zorg voor de aarde.