M25 Leiden

neem jij de uitdaging aan?

Onze uitdaging

Jaarlijks dagen wij ruim 300 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar uit om de Zeven Werken van Barmhartigheid van Matteüs 25 in praktijk te brengen via acties en activiteiten voor en met de meest kwetsbare groepen in onze regio.

Behalve de leeftijd kent M25 geen drempels om mee te doen. Of je gelovig bent of niet, christen, moslim of hindoe, je bent van harte welkom. Want andere mensen kunnen en willen helpen is immers niet aan geloof of levensbeschouwing gebonden.

M25 Leiden organiseert activiteiten voor jongeren, door jongeren.

Er is voldoende begeleiding, maar ook alle ruimte voor eigen plannen en ideeën.
M25 Leiden organiseert voor scholen van het voortgezet onderwijs en kerkelijke jongerengroepen in Leiden e.o.:

  • projectdagen
  • stageweken
  • een lintstage
Afhankelijk van de beschikbare tijd, zijn jongeren zelf betrokken bij de planning, organisatie, fondswerving en begeleiding van een activiteit. Steeds opnieuw proberen we waar mogelijk grenzen te verleggen en jongeren kennis te laten maken met een wereld die hen vaak onbekend is.

Een Kerstdiner organiseren voor 200 dak- en thuislozen, een maaltijd maken voor de bewoners van het Inloophuis Psychiatrie, een quiz bedenken voor de bewoners van een zorgcentrum, samen met ongedocumenteerden een tuin opknappen van een opvanghuis of een theatervoorstelling maken rond jongeren die moeite hebben om uit de kast te komen.

Pittig en uitdagend, maar ook zonder meer de moeite waard.
Neem jij de uitdaging aan?